Truy cập nội dung luôn
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024

14:00 05/06/2024

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024
Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

14:12 29/05/2024

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ
Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

08:56 08/05/2024

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi
Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

09:58 03/05/2024

Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)
Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ

Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ

14:35 02/01/2024

Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ
Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

16:14 11/10/2023

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

14:46 11/10/2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân  về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

14:39 09/10/2023

Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ
Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

14:09 02/10/2023

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024

14:00 05/06/2024

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024
Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

14:12 29/05/2024

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ
Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

08:56 08/05/2024

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi
Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

09:58 03/05/2024

Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Tôn (địa chỉ: KDC số 1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)
Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ

Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ

14:35 02/01/2024

Thư cảm ơn của Công an thị xã Đức Phổ
Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

16:14 11/10/2023

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

14:46 11/10/2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân  về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

14:39 09/10/2023

Về việc kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ
Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

14:09 02/10/2023

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 59 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã triển khai, phổ biến các kiến thức, kỹ thuật về cách phòng, chống một số loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Trong đó, tập trung làm rõ về triệu chứng, bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như như viêm da nổi cục, lở mồm long móng, bệnh dại…; hướng dẫn các xã, phường, thú y cơ sở, hộ chăn nuôi cách bảo quản, sử dụng các loại vắc xin và kỹ năng, thao tác khi tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; đồng thời, triển khai các văn bản quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực thú ý, người hoạt động hành nghề thú ý ở các xã, phường; đồng thời, giúp người chăn nuôi nhận biết một số bệnh, cách sử dụng vắc xin trong phòng bệnh. Từ đó, phát hiện sớm các loại bệnh trên gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả ngay từ ban đầu, hạn chế lây lan và nguy cơ bùng phát dịch ra diện rộng; giúp gia súc, gia cầm phát triển khỏe mạnh, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi./.

12/06/2024

Tham dự tập huấn có hơn 200 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thị xã Đức Phổ; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND và công chức phụ trách chương trình mỗi xã một sản phẩm, đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên các xã, phường; Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ các thôn, tổ dân phố; các chủ thể có sản phẩm OCOP và các chủ thể có tiềm năng đạt sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên của Văn phòng Nông thôn mới tỉnh triển khai nội dung của 4 chuyên đề gồm: Một số nội dung của các văn bản mới về công tác quản lý của các ngành liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Quy trình chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chuyển đổi số trong chương trình OCOP.

 

Bên cạnh đó, báo cáo viên của Văn phòng Nông thôn mới cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự hội nghị về các vấn đề liên quan đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhất là các nội dung về phương pháp phát triển sản phẩm OCOP; cách ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm OCOP; cách marketing hiệu quả để mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức, vận hành chương trình và các hoạt động liên quan đến Chương trình OCOP; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho các chủ thể tham gia xây dựng mới và duy trì, củng cố, nâng sao sản phẩm OCOP. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) được xem là một trong những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Đối với thị xã Đức Phổ, việc thực hiện chương trình OCOP đã và đang được triển khai rộng khắp. Đến hiện tại, thị xã Đức Phổ có 14 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Trong đó, có 03 sản phẩm đạt hạng 04 sao và 11 sản phẩm đạt hạng 03 sao./.

12/06/2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Na - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Công -  Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, phường; Đồn Biên Phòng Sa Huỳnh, Đồn Biên Phòng Phổ Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XVII; Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, Hội Phụ nữ Công An thị xã và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, tình hình thực hiện nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên địa bàn thị xã hiện có 16 cơ sở Hội phụ nữ với 83 Chi hội, 384 tổ; tổng số hội viên trên địa bàn thị xã hiện có 22.433 chị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ Hội, 80% hội viên phụ nữ học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản của thị xã và của Hội; có 16/16 cơ sở Hội thành lập Câu lạc bộ, hội nhóm và duy trì các hoạt động thể dục thể thao... thu hút hội viên phụ nữ tham gia tạo phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương; có 15/15 cơ sở Hội đăng ký và thực hiện công trình/phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cơ sở Hội đã giúp 265 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, xã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hội viên, có 63/83 cán bộ Chi hội đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động và sinh hoạt Hội, đạt 75,9%. Thành lập 66 mô hình và 12 Câu lạc bộ với trên 2.000 thành viên; xây dựng 04 mô hình kinh tế hộ gia đình. Hội LHPN thị xã và cơ sở nhận đỡ đầu 33 cháu và kết nối với tỉnh nhận đỡ đầu 10 cháu, với mức hỗ trợ từ 200.000 - 1.000.000đồng/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Na - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của các cấp Hội phụ nữ thị xã. Mặc dù trong nửa nhiệm kỳ đầu có rất nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội trong toàn thị xã luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, phong trào phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia, các chỉ tiêu nhiệm kỳ cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã tiếp tục đánh giá, rà soát và xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ đại hội; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình trên các lĩnh vực, đặc biệt về khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi, chương trình mẹ đỡ đầu, phát triển đảng trong hội viên, phụ nữ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã đã  tặng giấy khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

07/06/2024

Tham dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy gồm: Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Văn phòng Thị ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Phong; lãnh đạo Công ty Cổ phần gạch Hùng Nghĩa và các đảng viên trong Chi bộ thôn Hùng Nghĩa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi bộ thôn Hùng Nghĩa đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về việc kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng Huỳnh Dũng Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần gạch Hùng Nghĩa.

Thay mặt Thị ủy Đức Phổ, đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy đã chúc mừng và trao Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cho đồng chí Huỳnh Dũng Dương.

Trong không khí trang nghiêm, đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Bác Hồ kính yêu, đảng viên mới Huỳnh Dũng Dương đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chi bộ phân công; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Đẹp, Bí thư Đảng uỷ xã Phổ Phong thay mặt Đảng ủy xã chúc mừng đồng chí đảng viên mới và đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thôn Hùng Nghĩa tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của chi bộ giao; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đảng, là hạt nhân lãnh đạo quần chúng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và đề nghị chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Cùng với việc chú trọng phát triển đảng đối với đối tượng là học sinh trong các trường THPT cũng như trong lực lượng tôn giáo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…, thời gian qua, thị xã Đức Phổ cũng luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp nhằm tăng cường sinh lực cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

07/06/2024

Theo đó, tổng mức đầu tư thực hiện dự án gần 2 tỷ đồng; Hội nông dân phường Phổ Thạnh được giao làm chủ dự án. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2024 đến tháng 10/2025.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn đồng muối truyền thống, phát huy Văn hóa Sa Huỳnh và phát triển du lịch cộng đồng. Phát triển muối truyền thống Sa Huỳnh trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ngập mặn. Xây dựng tổ sản xuất hoa muối giá trị cao. Trồng cây ngập mặn xung quanh đầm nước mặn và đồng muối Sa Huỳnh. Thành lập câu lạc bộ văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh. Đăng kí chứng nhận 3-4 sao OCOP Du lịch muối Sa Huỳnh.

 

Xây dựng mô hình homestay lối sống sinh thái (homestay với lối sống sinh thái là thân thiện với môi trường, ở đó rác thải được phân loại, giảm thiểu và không dùng túi nylon, đồ nhựa dùng một lần; rộng hơn nữa là gắn liền với nông nghiệp thân thiện môi trường không dùng thuốc trừ sâu, không phân hóa học, bảo tồn biển, phục hồi rừng ngập mặn, đồi giữ nước), …. Ngoài ra, tạo một số điểm check in tham quan cho du khách, khách vãng lai đến du lịch Sa Huỳnh.

Theo các nhà sử học, nghề muối Sa Huỳnh được hình thành từ thế kỷ 19 và được tiếp nối qua các thế hệ, gìn giữ đến ngày nay, trở thành nghề truyền thống đặc trưng của cư dân Sa Huỳnh. Nghề muối Sa Huỳnh có từ lâu đời và hiện nay đã xây dựng được thương hiệu, có nguồn lao động dồi dào, diêm dân Sa Huỳnh cần cù, chịu khó. Hệ thống hạ tầng phục vụ đồng muối như đê biển, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước… được đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến cánh đồng muối Sa Huỳnh, ngoài chiêm ngưỡng cánh đồng muối trắng tinh đẹp như tranh vẽ, du khách còn được học tập, nghiên cứu về hệ sinh thái trên đồng muối và tác động của chúng tới môi trường và kế sinh nhai của người dân địa phương. Du khách cũng được trải nghiệm làm muối hạt, hoa muối; ngắm bình minh và hoàng hôn trên đồng muối. Kết hợp du lịch đồng muối với một số địa điểm du lịch xung quanh như: bãi biển Sa Huỳnh, Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh hay làng gốm cổ truyền, làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ..., sẽ tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách./.

07/06/2024

... 05/06/2024

Thông báo: Mời tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 04/06/2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Văn, Trưởng Ban Tổ chức kiêm nhiệm trực Đảng Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; lãnh đạo và công chức Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về việc điều động đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thị ủy và phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, kể từ ngày 03/6/2024; đồng thời, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2024-2029 theo Quyết định số 362/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/5/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy Đức Phổ chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hùng trên cương vị công tác mới; mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể hai đơn vị mới, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong việc tiếp thu, chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền; làm tốt vai trò là cầu nối của Đảng với Nhân dân để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng thị xã Đức Phổ ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình; đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nguyễn Thanh Hùng cảm ơn sự tin tưởng, giao phó trọng trách mới của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy; mong muốn các đồng chí lãnh đạo thị xã cũng như các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bản thân và hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập thể hai đơn vị mới tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau để làm tốt công tác dân vận của Đảng cũng như công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã./.

03/06/2024

Đến dự và chỉ đạo Lễ phát động và diễn tập có đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy diễn tập “Ứng phó tình huống cháy rừng quy mô lớn, nguy cơ lan nhanh trên diện rộng” cấp tỉnh năm 2024; đồng chí Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Phạm Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Hạt Kiểm lâm các huyện, liên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Về phía thị xã Đức Phổ, có  đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường; chính quyền và Nhân dân xã Phổ Phong.

Với chủ đề “Toàn dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng để ngăn chặn và hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2004”, tại Lễ phát động và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng quy mô cấp tỉnh năm 2024, đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó có diễn tập chữa cháy rừng là nhiệm vụ rất quan trọng; cần thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phải quán triệt nguyên tắc “Phòng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương và triệt để” và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và 5 sẵn sàng. Thông qua buổi diễn tập sẽ nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng các cấp; kiểm tra, rà soát thực tế phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy rừng cũng như kịp thời điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với thực tế.

Sau Lễ phát động đã tổ chức diễn tập ứng phó tình huống cháy rừng quy mô lớn, nguy cơ lan nhanh trên diện rộng năm 2024 với tình huống giả định đặt ra là: vào lúc 8h00 ngày 31/5/2024 qua theo dõi hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ngãi, phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện 01 điểm phát lửa thuộc khoảnh 7, tiểu khu 316 thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. Ngay lập tức đã chuyển thông tin điểm cảnh báo cháy đến Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Phong để thực hiện việc kiểm tra, xác minh kịp thời tình hình cháy rừng tại điểm báo cáo trên.

Thông qua Lễ phát động và cuộc diễn tập sẽ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể, cũng như chủ rừng và Nhân dân trên địa bàn xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của người dân nhằm giảm nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy rừng gây ra./.

01/06/2024

Dự lễ bế giảng về phía Thị ủy Đức Phổ có đồng chí Nguyễn Văn Diệu - Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị và các Phòng, Ban liên quan của thị xã. Về phía Trường Chính trị tỉnh có Thạc sỹ Đào Văn Quang – UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 49 học viên lớp học. 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị K23A01, hệ tập trung, khóa học 2023 - 2024 khai giảng vào ngày 12/04/2023. Sau hơn 12 tháng học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ địa phương.

Trong thời gian tham gia lớp học, học viên xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện, khắc phục những khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường. 

Qua khóa học giúp học viên nâng cao đạo đức cách mạng, tư duy khoa học biện chứng, vận dụng những kiến thức lý luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

Kết quả học tập: Có 49 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó có 10 học viên được xếp loại Giỏi; 39 học viên được xếp loại Khá. Ngoài ra còn có 01 học viên K22A02 cũng được xét tốt nghiệp cùng với K23A01.

 

Tại Lễ bế giảng, Ban Tổ chức cũng đã trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi cho 05 học viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện./.

01/06/2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3488

Tổng số lượt xem: 1774176