Truy cập nội dung luôn
Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

09:38 20/05/2022

Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

14:03 23/12/2021

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ

14:12 17/12/2021

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ
Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021

Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021

11:17 03/12/2021

Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

08:01 27/11/2021

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

16:11 24/11/2021

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng
Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

07:41 09/09/2021

Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

07:38 09/09/2021

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

14:36 30/08/2021

Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ

07:47 05/07/2021

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ
Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

09:38 20/05/2022

Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

14:03 23/12/2021

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở thuộc công trình: KDC giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ

14:12 17/12/2021

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 12 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư giáp đất Trạng Nam Phước, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ
Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021

Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021

11:17 03/12/2021

Về việc công khai lấy ý kiến góp ý các sáng kiến, đề tài khoa học đề nghị công nhận năm 2021
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

08:01 27/11/2021

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

16:11 24/11/2021

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng
Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

07:41 09/09/2021

Thông báo về việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá QSD đất đối với 17 lô đất ở công trình: KSC mới Lô Tượng, TDP Tập An Bắc, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

07:38 09/09/2021

Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại thuộc công trình: KDC Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

14:36 30/08/2021

Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ

07:47 05/07/2021

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất còn lại thuộc công trình: Khu dân cư Bao Điền, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ

 

 

27/05/2022

 

 

27/05/2022

Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 23/5/2022 đến ngày 05/6/2022 23/05/2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại diện lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã, lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Đức Phổ đã thông qua các văn bản liên quan của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ, ý kiến của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Lưu - Thị ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã để hội nghị bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giới thiệu sơ lược quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thành Lưu. Đại biểu tham dự hội nghị bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Thành Lưu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ đạt 100%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lưu cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu tham dự và hứa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp công sức để công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Thành Lưu sinh năm 1969, ở xã Phổ Thuận. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, đồng chí Lưu đã đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Bí thư Đảng uỷ phường Phổ Hoà, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã.

Tại hội nghị, Hội Nông dân thị xã Đức Phổ cũng đã tổ chức trực báo công tác Hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022./.

22/05/2022

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Em - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Đề án rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; các chức danh lãnh đạo, quản lý thị xã và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đối với đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến, giới thiệu nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; các chức danh lãnh đạo, quản lý thị xã và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy là một công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, bổ sung vào quy hoạch; đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các chức danh đã được quy hoạch./.

20/05/2022

 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban ở thị xã, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Đức Phổ khẳng định Hồ Chí Minh là người đã có nhiều cống hiến về đạo đức cách mạng. Tấm gương đạo đức của Người mãi mãi toả sáng khắp non sông và trong mỗi tâm hồn người dân Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là trung với nước, hiếu với với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tấm gương đạo đức của Người là trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại; là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng; tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của Nhân dân, kính trọng Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường...

Đại biểu tham dự sinh hoạt được xem phim về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và tham gia thảo luận, liên hệ bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Đức Phổ đã khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"./.

20/05/2022

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Tấn Lâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư thường trực Thị ủy Đức Phổ, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Công An, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương giáp ranh: thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), huyện An Lão, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HCCB ngày 29/3/2019 của Hội Cựu chiến binh hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định về Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn giáp ranh, Hội Cựu chiến binh hai tỉnh và các huyện, thị xã giáp ranh nêu trên đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã vùng giáp ranh. Hội Cựu chiến binh hai tỉnh đã lồng ghép phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào, cuộc vận động của địa phương, phát huy được vai trò, trách nhiệm của Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, vận động Cựu chiến binh và Nhân dân tham gia phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới. Hội Cựu chiến binh hai tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động công tác hội giữa hai tỉnh và 4 huyện, thị xã giáp ranh giai đoạn 2019-2022. Trên cơ sở ký kết, Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, các xã, phường giáp ranh tổ chức ký kết và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn giáp ranh; phối hợp giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân…

 

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh hai tỉnh tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Hội Cựu chiến binh 4 huyện, thị xã giáp ranh đã trao 12 phần quà cho 12 hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Đức Phổ./.

20/05/2022

Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 20/05/2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Kiều - Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã. Đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/7/2022 đến ngày 19/7/2022. Tại kỳ họp lần này, HĐND thị xã sẽ xem xét các báo cáo của UBND thị xã; báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND thị xã; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và báo cáo của các cơ quan ngành Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu tham dự Hội nghị có ý kiến đề nghị lãnh đạo thị xã tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đặc biệt là báo cáo trả lời những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri vừa qua; chuẩn bị đầy đủ các nội dung để kỳ họp đạt chất lượng. Hội nghị thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2022 theo dự kiến của Thường trực HĐND thị xã.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Để kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra theo đúng dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp và đảm bảo chất lượng, Thường trực HĐND thị xã cần tiếp tục đổi mới các nội dung của kỳ họp theo hướng linh hoạt, dành nhiều thời gian để đại biểu tham gia thảo luận; UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung trình HĐND tại kỳ họp phải đảm bảo chất lượng về nội dung và quy trình thực hiện; báo cáo trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung vấn đề; các báo cáo phải gửi đến Thường trực HĐND và các Ban HĐND chậm nhất ngày 27/6/2022. Các Ban HĐND thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung để định hướng cho đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn những nội dung cử tri quan tâm, những vấn đề vướng mắc, phát sinh, nổi cộm trên địa bàn./.

20/05/2022

Dự lễ có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; lãnh đạo Văn phòng thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường có đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Trong Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên lần này, thị xã Đức Phổ có 30 đảng viên được tặng, tặng sớm và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 11 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 04 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 03 đảng viên nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng. Các đảng viên 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng tại buổi lễ. 03 đồng chí đảng viên 75 năm tuổi Đảng vì sức khỏe yếu nên lãnh đạo Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ và tại gia đình các đồng chí đảng viên, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này; khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bùi Văn Lý cũng mong muốn các đồng chí đảng viên với trách nhiệm, uy tín của mình, tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các thế hệ sau; tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Đức Phổ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2022 cũng như trong những năm tiếp theo.

Thay mặt những đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Đức Tâm - thuộc Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, của Thị ủy, Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ nơi các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên và là sự tiếp sức về tinh thần, để bản thân và các đảng viên cao tuổi tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, đảng viên trẻ noi theo; cũng như ra sức đóng góp nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng thị xã Đức Phổ ngày càng văn minh, phát triển.

Được biết, trong lần trao Huy hiệu Đảng đợt 19/05/2022, toàn thị xã Đức Phổ có 56 đồng chí đảng viên được trao tặng, tặng sớm và truy tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55; 60 và 75 năm tuổi Đảng./.

19/05/2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 4883

Tổng số lượt xem: 1231446