Truy cập nội dung luôn

Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở: 465 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3 859 214 - Fax: 0255 3 859527

Email: ducpho@quangngai.gov.vn