Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách

11/07/2022

Chiều ngày 11/7/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn thị xã (2002-2022) do đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Bân - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội tỉnh, phụ trách thị xã Đức Phổ; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; các phòng, ban, đơn vị của thị xã; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành Chính sách xã hội thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng đợt này.

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương cấp cơ sở phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, kế hoạch giảm nghèo và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phương thức cho vay chủ yếu tại Ngân hàng chính sách xã hội hiện nay là cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ, thị xã đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay được 57.419 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.070 tỷ đồng. Tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách đến 31/5/2022 đạt 354.093 triệu đồng, tăng 323.252 triệu đồng, gấp 12 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 21,54%/năm với 10.007 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư tạo điều kiện giúp cho 9.586 hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết cho 7.150 lao động có việc làm; giúp cho 14.145 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo hơn 18.070 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ và sửa chữa gần 180 căn nhà cho hộ nghèo và nhà ở xã hội...

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thị xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà Nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng nhiều hình thức...

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã đạt được trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: UBND các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã và các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng để các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội đều được biết và tiếp cận; UBND thị xã tiếp tục cân đối, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã để cùng với nguồn vốn khác cho vay hỗ trợ, tạo việc làm...; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách tại các xã, phường; có giải pháp hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh...

Dịp này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Đức Phổ và Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã trao Giấy khen của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, UBND thị xã cho 16 tập thể và 47 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ về cho tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407