Truy cập nội dung luôn

Thông cáo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đức Phổ

25/01/2022

Ngày 24/01/2022, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đức Phổ ra thông cáo kỳ họp xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

I. Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kết luận:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ mất đoàn kết; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai, ngân sách địa phương.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngày 24/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Cảnh cáo.

2. Đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ với vai trò là Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ mất đoàn kết; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về sử dụng rượu, bia; suy thoái về đạo đức, lối sống, trong kiểm điểm tự phê bình còn giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm.

          Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy kỷ luật đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 24/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Hà với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An cùng chịu trách nhiệm những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngân sách địa phương.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Minh Hà đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy kỷ luật đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngày 24/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An bằng hình thức Cảnh cáo.

II. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Mai Đức Hạnh, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đức Phổ. Ủy ban Kiểm tra kết luận, với vai trò là Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, đồng chí thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và cơ quan; vi phạm Điều lệ Đảng, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng trong việc ban hành, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ và vi phạm về trình tự quyết toán ngân sách cấp huyện, thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Những vi phạm của đồng chí Mai Đức Hạnh đã làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, nơi đồng chí sinh hoạt, công tác; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xem xét, quyết định kỷ luật đồng chí Mai Đức Hạnh bằng hình thức Khiển trách. Ngày 14/01/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Mai Đức Hạnh, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã bằng hình thức Khiển trách./.

Minh Kỳ-Trung tâm TT-VH-TT thị xã

Tài liệu đính kèm: Thông cáo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đức Phổ.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407