Truy cập nội dung luôn

Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên

21/01/2022

Ngày 14/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã ban hành các thông báo về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Những tổ chức Đảng và đảng viên gồm: Đảng ủy xã Phổ An, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, cá nhân đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An; đồng chí Nguyễn Minh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An. 

1. Đối với Đảng ủy xã Phổ An: Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm vi phạm đã được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ ra.

2. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An: Nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, ít nghiêm trọng, nhưng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

3. Đối với đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An: Nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ là nghiêm trọng, có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và ảnh hưởng xấu đến uy tín, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm vi phạm của đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

4. Đối với đồng chí Nguyễn Minh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An: Nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Minh Hà là ít nghiêm trọng, nhưng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Minh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cũng trong ngày 14/01/2022, tại các Hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, Chi bộ quân sự, Chi bộ thôn An Thạch, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai các Thông báo kết luận nêu trên. Cùng ngày, Ban Thường Thị ủy cũng đã công bố quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí: Nguyễn Tấn Mỹ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; Nguyễn Minh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An./.

Minh Kỳ

Tài liệu đính kèm: Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên (TTTU sua).doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407