Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

29/05/2024 08:30    243

Chiều ngày 28/5/2024, Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 bằng hình thức trực tiếp tại hội trường UBND thị xã và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy 15 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy; đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; báo cáo viên Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm và công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị thị xã. Tại điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của đảng ủy các xã, phường. Đồng chí Dương Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương trực tiếp triển khai, quán triệt Chuyên đề tại điểm cầu trung tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về "Xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh". Trong đó, tập trung hướng dẫn quán triệt, học tập nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Khái quát sự chỉ đạo, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong những năm gần đây; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đến của Đảng và Nhà nước. Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ chỉ đạo, sau hội nghị, cấp ủy các cấp, đơn vị, cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, vận dụng sáng tạo nội dung chuyên đề. Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 phải được tổ chức nghiêm túc, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nội dung cơ bản của chuyên đề; đồng thời tập trung tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2024 của cá nhân. Kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2024 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ