Truy cập nội dung luôn

V/v rà soát đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo Đề án Thu hút học sinh Nam Trung Bộ và Nam Bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

18/07/2023 10:23    350

V/v rà soát đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo Đề án Thu hút học sinh Nam Trung Bộ và Nam Bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

V/v rà soát đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo Đề án Thu hút học sinh Nam Trung Bộ và Nam Bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu đính kèm: CV-2163-2023.pdf

Tin liên quan