Truy cập nội dung luôn

V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án: Khu dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng Đức Phổ

04/07/2023 13:54    477

V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án: Khu dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng Đức Phổ

V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án: Khu dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: BC cGPMT.rar

Tin liên quan