Truy cập nội dung luôn

UBND thị xã Đức Phổ họp phiên thường kỳ triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

04/04/2024 15:28    205

Sáng ngày 03/4/2024, đồng chí Bùi Văn Lý – Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Trần Ngọc Sang – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND thị xã để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Công – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Văn phòng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thị xã; thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thị xã; đại diện lãnh đạo 02 Đồn Biên phòng: Sa Huỳnh, Phổ Quang và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Trong quý I năm 2024, UBND thị xã đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả tích cực: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.350 tỷ đồng, đạt 18,02% kế hoạch năm, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được các ngành, các cấp thực hiện kịp thời; công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết được thực hiện chu đáo. Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra đã có bước chuyển biến tích cực. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân được triển khai thực hiện tốt, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Tham gia thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tham dự tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai; công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải; công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; công tác giảm nghèo; việc đảm bảo nước tưới cho vụ Hè Thu 2024; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác triển khai các hoạt động chống khai thác IUU...; đồng thời, thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thị xã trong quý II/2024.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý ghi nhận, biểu dương những kết quả khả quan mà thị xã đã nỗ lực đạt được trong quý I; đồng thời, nhấn mạnh để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh; chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng thu ngân sách; tập trung, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chấn chỉnh tình trạng xây dựng không phép, sai phép và không phù hợp với quy hoạch; triển khai các biện pháp phòng chống hạn vụ Hè - Thu, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến và thực hiện tốt Đề án 06 trên địa bàn thị xã; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các cơ quan, phòng, ban và chính quyền các xã, phường có liên quan cần tập trung cao điểm cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông và công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ