Truy cập nội dung luôn

UBND thị xã Đức Phổ họp nghe báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

11/04/2024 15:41    225

Sáng ngày 11/4/2024, đồng chí Bùi Văn Lý - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã thời gian qua; định hướng, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc thời gian đến.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo và công chức liên quan Cơ quan Thanh tra thị xã; trưởng hoặc phó phụ trách các phòng, đơn vị liên quan của thị xã; đại diện lãnh đạo Công an thị xã, Trưởng Ban và công chức chuyên trách Ban Tiếp công dân thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo báo cáo của Thanh tra thị xã Đức Phổ, trong năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 97% (32/33 vụ).

Từ ngày 01/01/2024 đến 29/2/2024: các phòng, ban và đơn vị thuộc UBND thị xã và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Đức Phổ tiếp nhận 243 vụ, kết quả đã giải quyết 125 vụ và đang giải quyết 108 vụ; UBND các xã, phường tiếp nhận 120 vụ, kết quả đã giải quyết 90 vụ, đang giải quyết 30 vụ. Liên quan đến dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, từ khi thực hiện dự án đến nay, UBND thị xã Đức Phổ đã tiếp nhận 355 đơn. Theo đó, thị xã phân loại xử lý 161 vụ và đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xem xét, giải quyết. Trong đó, đã giải quyết 11 khiếu nại, hiện đang tiếp tục giải quyết.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự báo cáo làm rõ hơn một số vụ việc đã và đang giải quyết, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý đơn; đồng thời, báo cáo một số vấn đề nổi cộm tại địa phương mà dư luận xã hội quan tâm.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý nhấn mạnh, tình hình đơn thư trên địa bàn thị xã từ năm 2023 đến nay diễn biến phức tạp, số lượng đơn tăng nhanh… Vì thế, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung hơn nữa trong công tác giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND thị xã giao; chú trọng việc nắm bắt tình hình và tiếp nhận, phân loại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thị xã những vấn đề nổi cộm phát sinh để chỉ đạo, xử lý; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thanh tra thị xã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ