Truy cập nội dung luôn

UBND thị xã Đức Phổ họp chỉ đạo tổ chức xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

19/04/2024 14:13    296

Chiều ngày 17/4/2024, đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thị xã.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Công an thị xã và các cơ quan, phòng, ban liên quan của thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy và UBND các phường gồm Phổ Thạnh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Ninh và Nguyễn Nghiêm.

Thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thời gian qua, trên cơ sở xây dựng nông thôn mới, 8 phường của thị xã Đức Phổ đã tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí của phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả tự đánh giá tính đến hết tháng 3/2024, 8 phường của thị xã Đức Phổ đã đạt từ 3 đến 8/9 tiêu chí theo quy định. Trong đó, phường Phổ Ninh tự đánh giá đạt 8/9 tiêu chí. Các nội dung chưa đạt tập trung ở các tiêu chí như: hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ theo quy định; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; thông tin và truyền thông; đô thị; an ninh, trật tự đô thị…

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích nội dung, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và đề xuất giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị 8 phường trên địa bàn thị xã nhanh chóng rà soát lại tất cả các tiêu chí đã đạt và chưa đạt theo Bộ tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ưu tiên thực hiện trước các tiêu chí không cần kinh phí. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh cấp phường để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cơ quan, ban, ngành của thị xã tăng cường việc theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các phường tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển đô thị của thị xã Đức Phổ, vì thế, các địa phương phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện với mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng thị xã Đức Phổ ngày càng phát triển, văn minh, an toàn./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ