Truy cập nội dung luôn

UBND thị xã tổ chức họp giao ban mở rộng để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền

19/03/2024 08:45    182

Sáng ngày 18/3/2024, đồng chí Bùi Văn Lý – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp giao ban (mở rộng) với các Phó Chủ tịch UBND thị xã để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự cuộc họp còn có các Ủy viên UBND thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ tịch UBND các xã, phường: Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Nhơn, Phổ Phong; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; tiến độ thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Phương án phân bổ nguồn tăng thu năm 2023; báo cáo nội dung liên quan đến đề nghị của Ban liên lạc Hội Đồng hương Đức Phổ tại thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ xây dựng trường học trên địa bàn thị xã,… Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp để xã Phổ Thuận thực hiện đạt những tiêu chí còn lại trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Lý đề nghị các cơ quan, ban, ngành của thị xã và UBND các xã, phường Phổ Phong, Phổ Ninh và Phổ Nhơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 17 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; trường hợp các hộ dân không đồng thuận thì hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đối với lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ, giao các cơ quan, phòng, ban liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo thời gian quy định. Về việc phân bổ nguồn tăng thu năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã lưu ý thị xã cần ưu tiên phân bổ nguồn lực cho những công trình thật sự cần thiết và cấp bách./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ