Truy cập nội dung luôn

UBND thị xã họp bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2022

06/05/2022

Chiều ngày 05/5/2022, đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc để bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn thị xã.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực giảm nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, công chức văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực giảm nghèo các xã, phường.

Theo số liệu báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, hiện nay, tổng số hộ nghèo toàn thị xã là 1.700 hộ, chiếm tỷ lệ 4,2%. Trong đó, khu vực thành thị là 883 hộ, tỷ lệ 4,26%; khu vực nông thôn là 817 hộ, tỷ lệ 4,15%. Tổng số hộ cận nghèo là 2.692 hộ, chiếm tỷ lệ 6,66%. Trong đó, khu vực thành thị là 1.450 hộ, tỷ lệ 7%; khu vực nông thôn là 1.242 hộ, tỷ lệ 6,3%. Một số chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản hộ nghèo như: việc làm 856 hộ, tỷ lệ 50,35%; dinh dưỡng 75 hộ, tỷ lệ 4,41%; chất lượng nhà ở 519 hộ, tỷ lệ 30,53%... Bên cạnh đó, qua rà soát, cơ bản các xã, phường đều thực hiện đảm bảo quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, bước đầu phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương trên địa bàn thị xã cũng đã thông tin thêm những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Thanh Hùng đề nghị các cơ quan, phòng, ban liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và chính quyền các xã, phường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới của Chính phủ để làm cơ sở phục vụ cho công tác giảm nghèo; thực hiện phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý, khoa học, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ nghèo, cận nghèo; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cả về quy mô và chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng lao động, kỹ năng nghề cho người lao động; tăng cường chính sách vay vốn cho hộ nghèo từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn sâu rộng về định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, tạo việc làm để người lao động biết, nhận thức được tầm quan trọng của học nghề. Đặc biệt, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt nhất, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để thực hiện công tác giảm nghèo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: UBND thị xã họp bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2022.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407