Truy cập nội dung luôn

Triển khai Nghị định số 49 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

29/06/2024 14:49    90

Sáng 28/6/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 4 cấp (Trung ương - tỉnh - huyện – xã) triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Đức Phổ có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, lãnh đạo và viên chức làm công tác thông tin, tuyên truyền Trung tâm TT-VH-TT thị xã, đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa – Xã hội và người phụ trách Đài truyền thanh các xã, phường.

Ngày 10.5.2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49 thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg quy định về hoạt động truyền thanh cơ sở và có hiệu lực từ ngày 1.7.2024. Nghị định áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, huyện, xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động truyền thanh cơ sở. Quy định nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động truyền thanh cơ sở; Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho người tham gia hoạt động truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, Nghị định số 49 cũng quy định rõ về trách nhiệm, đối tượng, điều kiện hoạt động, cách thức thực hiện của Đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; xuất bản bản tin truyền thanh cơ sở...

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu khái quát và phổ biến những điểm mới của Nghị định số 49 về chính sách nhà nước, đối tượng áp dụng và cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đối với Đài truyền thanh cấp xã, kết nối bảng tin điện tử công cộng; vai trò của UBND các cấp… Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận, trao đổi, chia sẻ một số ứng dụng mới, phần mềm quản lý, giám sát hệ thống thông tin nguồn và giải đáp các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai thực hiện hoạt động thông tin tại cơ sở, địa phương./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tin liên quan