Truy cập nội dung luôn

Tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

02/01/2024 14:21    77

Chiều ngày 29/12/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Võ Văn Sáu – Trưởng Ban Dận vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Thường trực HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở thị xã; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã và các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận năm 2023.

Quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW, thời gian qua, Thị ủy Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước, các dịch vụ công, cán bộ thực thi công vụ lắng nghe ý kiến, xử lý, giải quyết các vụ việc bảo đảm kịp thời. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã được triển khai nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW đã phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trên địa bàn thị xã.

Về việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên Nhân dân. Trong đó, nổi bật là một số mô hình mới được triển khai được cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân đồng tình như: Mô hình “Công an thị xã và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã - Chung tay vì người nghèo”, “Bữa cơm yêu thương”, “Chung tay vì người nghèo”, “Vận động hội viên, nông dân bàn giao mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam”...

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thị xã cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, nhất là việc thực hiện dân chủ ở xã, phường đã tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền và cải cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị về cách làm hay, sáng tạo và kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới; việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác tôn giáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác dân vận năm 2024.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực, những mô hình nổi bật mà thị xã Đức Phổ đã triển khai trong việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới; việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác tôn giáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận trong thời gian tới. Đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương; tăng cường và đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể…trong công tác dân vận; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm trạng, những vấn đề nổi cộm trong Nhân dân để kịp thời giải quyết, xử lý nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt hơn nữa việc đối thoại với công dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn…

Dịp này, hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác dân vận năm 2023./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ