Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 2023

18/08/2023 10:03    266

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 2023

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 2023

Tài liệu đính kèm: KH-2465-2023.pdf

Tin liên quan