Truy cập nội dung luôn

Thường trực Thị ủy trực báo với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã

27/12/2023 09:14    98

Chiều ngày 26/12/2023, đồng chí Bùi Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị trực báo với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã để nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy; đại diện lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp Văn phòng Thị ủy.

Năm 2023, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã tập trung bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và chương trình công tác, các nội dung trong Kế hoạch đã đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai và đăng ký các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nổi bật là các hoạt động như: công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là việc truyên truyền, vận động Nhân dân nơi có Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn thị xã) chấp hành các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện đạt nhiều kết quả; quan tâm, chăm lo công tác phát triển đoàn viên, hội viên và củng cố, xây dựng tổ chức. Chủ động phối hợp, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các phong trào, mô hình hoạt động có hiệu quả; tích cực hưởng ứng và tham gia bảo vệ môi trường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, nhất là phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”... Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã đánh giá, xếp loại phong trào hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường năm 2023; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên và theo tình hình thực tế của thị xã; đồng thời, phối hợp triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Đức Phổ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua; đồng thời, đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh hơn nữa công tác của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã đạt được trong năm 2023. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chương trình công tác năm 2024 để phát động, tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác phát triển hội viên, đoàn viên, củng cố tổ chức; chú trọng công tác rà soát, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả; tích cực huy động nguồn lực và thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Thường vụ Thị đoàn, Hội LHTN Việt Nam thị xã tập trung để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã, nhiệm kỳ 2024-2029; tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, dư luận xã hội và dự báo những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp xử lý để tránh xảy ra "điểm nóng"; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân nơi có các dự án, công trình trọng điểm; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ