Truy cập nội dung luôn

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

24/11/2021

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 8 chỗ nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL KF 82L-HRMNEU, biển số 76A-003.07, năm sản xuất 2005 đã qua sử dụng

Tài liệu đính kèm: 76A-003.07.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407