Truy cập nội dung luôn

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

08/05/2024 08:56    315

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

Thông báo đấu giá tài sản đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tinh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: TBDG 22 lo dat KDC Ban An.pdf

Tin liên quan