Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ triển khai phổ biến các văn bản Luật

17/05/2022

Sáng ngày 17/5/2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hội nghị do đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân sân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Phổ Quang; đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Bảo hiểm xã hội thị xã, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ, Chi cục thống kê, Hạt kiểm lâm thị xã; đại diện lãnh đạo các Trường THPT trên địa bàn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia thị xã; báo cáo viên pháp luật thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn hóa - Xã hội các xã, phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã quán triệt, phổ biến một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 không chỉ liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường mà còn liên quan đến các ngành khác. Đặc biệt là vai trò của các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố như thế nào trong việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020. Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn phân cấp cho địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm 8 chương, 74 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với một số điểm mới như: bổ sung thêm hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; sửa đổi, bổ sung quy định về doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng …

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tâm – Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh đây là 2 văn bản Luật mới và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống xã hội; là khung pháp lý để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi tầng lớp nhân dân cũng như là khung pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Vì thế, sau Hội nghị này, đề nghị mỗi đại biểu tham dự phải nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật để trở thành một tuyên truyền viên, góp phần đưa và áp dụng đúng Luật vào thực tiễn cuộc sống và công việc./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: Thị xã Đức Phổ triển khai phổ biến các văn bản Luật.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407