Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với hộ dân xã Phổ Cường

22/08/2023 13:58    215

Sáng ngày 22/8/2023, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi đối thoại với ông Trần Đức Thịnh, ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường để giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. Tham dự buổi đối thoại có thành viên Tổ xác minh theo Quyết định số 3309 ngày 4/7/2023 của Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban Tiếp công dân thị xã, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thị xã Đức Phổ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phổ Cường; Trưởng thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường; ông Trần Đức Thịnh, ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường và ông Nguyễn Tri Hùng, người được ông Trần Đức Thịnh ủy quyền. Đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì buổi đối thoại.

 

Theo báo cáo của Tổ xác minh, ông Trần Đức Thịnh khiếu nại hành vi hành chính của UBND thị xã Đức Phổ về việc thu hồi thửa đất số 83, tờ bản đồ số 57, xã Phổ Cường, diện tích 846m2 nhưng không thực hiện trình tự thu hồi và bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ông cho rằng, thửa đất số 83 là do gia đình ông khai hoang từ năm 1990, quản lý và sử dụng ổn định cho đến nay. Ông Thịnh yêu cầu ban hành Quyết định thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ cho gia đình ông.

Qua quá trình xác minh, Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường 3 đã quản lý thửa đất này từ năm 1979. Đến năm 1982, thửa đất này do Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường 6 quản lý. Năm 1995, thực hiện cân đối chia đất theo Nghị định 64 tại thôn Bàn Thạch thì thửa đất này không cân đối chia cho ai mà để cho Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường 6 quản lý với mục đích dự phòng để đắp đập Bàu Đen. Đến năm 2006, thửa đất này do UBND xã Phổ Cường quản lý, sử dụng, đã được UBND xã đăng ký, xác lập vào hệ thống hồ sơ đất công ích theo Chỉ thị số 09 ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Quá trình quản lý, sử dụng thửa đất này của UBND xã kéo dài cho đến khi thực hiện dự án Hồ chứa nước Bàu Đen vào năm 2021. Vì vậy, ông Trần Đức Thịnh không có quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan đến thửa đất số 83, tờ bản đồ số 57, xã Phổ Cường. Ông Thịnh cũng không có bằng chứng, không chứng minh được thời điểm ông sử dụng đất từ năm 1990. Như vậy, việc ông Trần Đức Thịnh yêu cầu ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình ông đối với thửa đất số 83, tờ bản đồ số 57, xã Phổ Cường để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bàu Đen là không có cơ sở giải quyết.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự buổi đối thoại, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu đơn vị liên quan phải kiểm tra lại công tác bồi thường để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bàu Đen và trả lời theo yêu cầu của hộ gia đình ông Thịnh. Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định, thửa đất nêu trên do nhà nước mà cụ thể là UBND xã Phổ Cường quản lý là đúng với quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND thị xã Đức Phổ không ban hành văn bản thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ đối với gia đình ông Thịnh.  

Minh Kỳ