Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ tổ chức điểm cầu theo dõi Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

30/03/2024 10:43    181

Ngày 29/3/2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XX.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến với 15 điểm cầu cấp ủy cấp huyện và tương đương, với hơn 1.280 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu thị xã Đức Phổ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; Chi cục Thống kê thị xã, Chi cục thuế Khu vực Đức Phổ - Ba Tơ; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm Văn Hồ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 (Đà Nẵng) đã giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2024 với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng".

Hội nghị cũng quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân; đồng thời, các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý I/2024; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các nội dung theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung đã có kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, bảo đảm tiến độ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn tỉnh; 03 Chương trình MTQG. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và truyền thông định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông, trên không gian mạng, các nền tảng xã hội; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận trong xã hội để định hướng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình tài chính, ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn; cân đối, điều chỉnh việc phân bổ các nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nguồn lực.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lĩnh hội sâu sắc, đầy đủ các nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quán triệt tại Hội nghị và triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng bộ, Nhân dân Quảng Ngãi và các cấp, ngành, địa phương, cơ sở. Đồng thời, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện hiệu quả./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ