Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ tập huấn hướng dẫn quy trình hoàn thiện hồ sơ, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

07/09/2023 14:08    199

Sáng ngày 07/9/2023, Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình hoàn thiện hồ sơ, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trưởng thôn của 06 xã (trừ xã Phổ An) trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn quy trình hoàn thiện hồ sơ, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tập trung vào nội dung Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ minh chứng xã nông thôn mới nâng cao; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, thu hồi địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, báo cáo viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cũng trực tiếp trả lời một số câu hỏi của đại biểu liên quan đến thực tế công tác thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tất cả 07 xã trên địa bàn thị xã Đức Phổ đã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phổ An đang trình hồ sơ thủ tục để cấp có thẩm quền xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đang và sẽ tiến hành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, kế hoạch. Vì thế, qua tập huấn, nhằm giúp các địa phương nắm rõ hơn các tiêu chí cũng như quy trình hoàn thiện hồ sơ để trình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, ngay sau tập huấn về lý thuyết, Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Đức Phổ sẽ tổ chức cho đại diện của 06 địa phương đi tham quan, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm thực tế công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Trà Bồng./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ