Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

26/08/2023 09:07    194

Sáng ngày 24/8/2023, tại Hội trường UBND thị xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình ở các xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực giảm nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực giảm nghèo các xã, phường; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và điều tra viên các xã, phường gồm Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Hòa, Phổ Vinh và Phổ Minh.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã triển khai một số nội dung chính của Nghị định số 07, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 24, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07, ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo…

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị còn được báo cáo viên hướng dẫn cách rà soát, đánh giá, chấm điểm cũng như quy trình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các xã, phường thực hiện hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm. Từ đó, đề ra kế hoạch, lộ trình thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, cũng thực hiện hiệu quả việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để làm căn cứ hỗ trợ bảo hiểm y tế năm 2024 theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 28/8/2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn nội dung trên cho các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ