Truy cập nội dung luôn

Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

18/04/2023 15:03    162

Sáng ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" và thông tin thời sự Quý I năm 2023. Hội nghị có điểm cầu trung tâm tại Hội trường UBND thị xã và kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy các xã, phường.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; báo cáo viên Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm và công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy. Tại điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của đảng ủy các xã, phường. Đồng chí Dương Quốc Hùng - Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp triển khai, quán triệt Chuyên đề tại điểm cầu trung tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 04 nội dung chính của Chuyên đề năm 2023 của tỉnh gồm phần thứ nhất nói về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về con người và yêu cầu xây dựng con người mới. Phần thứ hai là các quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay, với các nội dung về sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Phần thứ ba, thực trạng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong những năm qua; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững hiện nay. Phần thứ tư, một số lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa mới, con người mới…

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới là việc làm hết sức cần thiết, thường xuyên; xây dựng văn hóa, con người không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức, một đơn vị hay một cá nhân, mà phải là cả hệ thống chính trị… Sau học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2023.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Quốc Hùng - Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương đã thông tin thời sự Quý I/2023 về tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ