Truy cập nội dung luôn

Thị uỷ Đức Phổ triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/04/2022 07:54    1065

Sáng ngày 27/4/2022, Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và thông tin thời sự Quý I năm 2022.

Hội nghị có điểm cầu trung tâm tại Hội trường UBND thị xã và kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã. Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; Báo cáo viên Thị ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Tại điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh gồm 3 phần: Phần thứ nhất là giới thiệu khát quát những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nagng tầm nhiệm vụ; Phần thứ hai là Quảng Ngãi học tập và làm theo gương Bác gắn với nội dung trên và Phần thứ ba là một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh Chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây còn là chuyên đề thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và Hướng dẫn 16 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực, khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ quê hương, Tổ quốc và Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin thời sự Quý I/2022 về tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: Thị xã Đức Phổ triển khai quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 của tỉnh.doc

Tin liên quan