Truy cập nội dung luôn

Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai các văn bản của Đảng và thông tin thời sự quý I/2024

26/04/2024 14:56    209

Sáng ngày 26/4/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai các văn bản của Đảng và thông tin thời sự quý I/2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã có đồng chí Dương Quốc Hùng, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương; các đồng chí Thường trực Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm.

Tại điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố, tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương gồm: Chỉ thị số 30, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 69, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 29, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 70, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 28, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Quốc Hùng, báo cáo viên Trung ương thông tin thời sự Quý I/2024 về tình hình trong nước, trong tỉnh và quán triệt những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ