Truy cập nội dung luôn

Thị ủy Đức Phổ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

27/12/2023 08:48    124

Sáng 26/12/2023, đồng chí Bùi Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã và đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Sáu – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã; thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo; đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm; cán bộ phụ trách Tuyên giáo các xã, phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thị xã trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet, mạng xã hội. Trong đó, thị xã Đức Phổ chú trọng công tác xây dựng mạng lưới Fanpage của các cơ quan, đơn vị để tham gia tích cực, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc …với lượng người theo dõi lớn và tuyên truyền khá tốt các thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội….

Về công tác Tuyên giáo, trong năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác Tuyên giáo nói chung và hoạt động của các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo nói riêng có sự phối hợp, triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, cơ bản đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc và chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, kiện toàn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội cơ bản kịp thời; phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thi công Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã. Các cơ quan khối khoa giáo, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy để triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiến hành thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà thị xã Đức Phổ đã đạt được trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị cũng như những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thị ủy và các cấp ủy trực thuộc đã đạt được trong năm 2023; đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Thị ủy và các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện để công tác Tuyên giáo và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thị xã Đức Phổ ngày càng hiệu quả hơn. Đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thị xã, Tổ Thư ký giúp việc, Nhóm cộng tác viên; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, phối hợp và đề xuất xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường phối hợp, định hướng cơ quan tuyên truyền phát huy tối đa thế mạnh của các phương thức truyền thông hiện đại và mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực; các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức đảm bảo trong sạch, vững mạnh…

 

Dịp này, Hội nghị đã khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ