Truy cập nội dung luôn

Tập huấn kỹ năng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Phổ Thuận

23/08/2023 16:56    179

Ngày 22/8/2023, Hội Nông dân thị xã Đức Phổ phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự tập huấn có 100 cán bộ và hội viên nông dân xã Phổ Thuận.

 

Tại buổi tập huấn, đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu chung về chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP; kết quả thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2022; các bước thực hiện chu trình OCOP; hướng dẫn các biểu mẫu, hồ sơ sản phẩm OCOP; chuyển đổi số trong chương trình OCOP; giới thiệu cơ chế, chính sách liên quan đến OCOP. Báo cáo viên còn giới thiệu định hướng phát triển các ngành hàng; hướng dẫn kỹ năng xây dựng sản phẩm "đa giá trị tích hợp"; các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng. Cán bộ, hội viên tham dự tập huấn còn được nắm bắt nội dung về phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, OCOP và du lịch cộng đồng...

 

Đây cũng là dịp để cán bộ và hội viên tham dự tập huấn nắm bắt những nội dung về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần đưa xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian đến.

Minh Kỳ