Truy cập nội dung luôn

Tập huấn công tác quốc phòng - an ninh cho cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân

16/05/2024 16:13    77

Sáng ngày 16/5/2024, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân thị xã Đức Phổ tổ chức lớp tập huấn công tác quốc phòng – an ninh năm 2024 cho 80 cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân các phường gồm Nguyễn Nghiêm, Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Hòa và Phổ Văn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân đã được lãnh đạo Công an tỉnh triển khai quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng các mô hình an ninh trật tự ở địa phương; thông tin tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân nắm vững các kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân và của cán bộ, hội viên nông dân trong việc cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ