Truy cập nội dung luôn

Sở Nội Vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

30/05/2024 16:04    46

Sáng ngày 30/5/2024, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường UBND tỉnh và trực tuyến tại 13 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự tại điểm cầu thị xã Đức Phổ có đồng chí Bùi Văn Lý – Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; lãnh đạo và công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; Hiệu trưởng các trường thuộc UBND thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường; công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ giới thiệu, truyền đạt về một số nội dung mới của Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi.

Qua hội nghị tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan trên địa bàn thị xã trang bị thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng qua đó vận dụng linh hoạt trong thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng./.

Hoài Tâm – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ