Truy cập nội dung luôn

Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận và Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

31/08/2023 15:01    37

Chiều ngày 29/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Tham dự buổi lễ có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; Ban Giám đốc, Tổ trưởng các tổ chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã.

Trong 20 năm qua, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Đức Phổ phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách nên đã góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hơn 50 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn, giúp cho trên 10 nghìn lượt hộ thoát nghèo. Nguồn vốn vay cũng giúp tạo việc làm cho hơn 7.200 lao động, giúp cho 14 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 18 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 180 ngôi nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội. Vốn tín dụng đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và gia đình chính sách có điều kiện vươn lên, cải thiện cuộc sống gia đình... Tổng nguồn vốn đến ngày 31/7/2023 đạt gần 405 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với năm 2022. Doanh số cho vay 7 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 54 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã ký kết chương trình phối hợp. Nội dung phối hợp gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Lãnh đạo Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Đức Phổ trao bảng biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng./.

Minh Kỳ-Trung tâm TT-VH-TT thị xã