Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

11/10/2023 14:46    142

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân  về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (Kế hoạch 3059, Phiếu đăng ký 01, Phiếu đăng ký 02

Tin liên quan