Truy cập nội dung luôn

Họp triển khai công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ

19/01/2024 13:57    69

Sáng ngày 17/01/2024, đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 7703 ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; bộ phận giúp việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND thị xã và đơn vị tư vấn.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ sẽ chia làm 04 bước. Đến nay đã thực hiện điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa trên địa bàn 15 xã, phường của thị xã. Trong đó, có 12 xã, phường đã thống nhất nội dung và 03 xã, phường chưa thống nhất nội dung mà đơn vị tư vấn đưa ra.

Sau khi hoàn thành nội dung trên, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hoàn thành Bước 1 của Dự án, làm cơ sở thực hiện các bước công tác xây dựng Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ - Bước 2; cập nhập số liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thị xã – Bước 3 và xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ và các tài liệu có liên quan – Bước 4 đảm bảo thời gian theo tiến độ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo cho việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ đúng tiến độ, phù hợp và chính xác.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đỗ Tâm Hiển đề nghị đơn vị tư vấn có phương pháp triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với thực tế của thị xã Đức Phổ. Trong đó, ưu tiên cho các lĩnh vực theo quy hoạch của tỉnh. Các cơ quan, phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ một cách chính xác, phù hợp với quy hoạch của tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện của đơn vị tư vấn. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan cũng cần liên hệ chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời cập nhật đầy đủ các dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn thị xã để lập quy hoạch cho phù hợp.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đỗ Tâm Hiển cũng nhấn mạnh, việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Vì thế, đồng chí đề nghị các cơ quan, phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch đúng thời gian quy định, đảm bảo độ chính xác và tính khả thi cao./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ