Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

10/07/2024 08:05    44

Sáng ngày 9/7/2024, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với trên 1,28 triệu đảng viên.

Tại thị xã Đức Phổ, hội nghị được kết nối trực tuyến tới 01 điểm cầu cấp thị xã và 15 điểm cầu các xã, phường với tổng số hơn 1.700 đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã có đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy; đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Xuân Văn, Trưởng Ban Tổ chức kiêm nhiệm trực Đảng Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy (nay là Thị ủy) đã nghỉ hưu trên địa bàn; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thị xã; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục tường xuyên thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem Phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; đồng thời, nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35.

Về Quy định số 144, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Về Chỉ thị số 35, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144, Chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144 và Chỉ thị 35 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ