Truy cập nội dung luôn

HĐND thị xã Đức Phổ tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề

03/06/2022

Chiều ngày 02/6/2022, HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thức 4 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Kiều - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan ở thị xã; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, phường và ông Trần Ngọc Sang - Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Ngọc Sang - Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã do chuyển công tác khác.

Cũng tại Kỳ họp, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã 05 Tờ trình, gồm: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025; tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035; chủ trương đầu tư các Dự án: Khu dân cư Đồng Phởi trong; Đường vào Cụm Công nghiệp Đồng Làng (Đoạn từ đường Trương Định nối vào Cụm Công nghiệp) và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Đoạn từ Cầu Bàu đến Sông Rớ).

Trên cơ sở ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu HĐND, Kỳ họp đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết. Riêng Tờ trình về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025, Chủ toạ kỳ họp đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh Chương trình gửi Thường trực và Ban Kinh tế - xã hội của HĐND thị xã. Trên cơ sở đó, giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tham mưu Thường trực HĐND thị xã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để xem xét, quyết định.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: để việc tổ chức các kỳ họp tiếp theo của HĐND thị xã đảm bảo theo quy định, có chất lượng và việc thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi xây dựng các báo cáo, các dự thảo Nghị quyết và tổ chức triển khai các chương trình, đề án hằng năm có chất lượng. Đồng thời, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các Ban HĐND thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra, đánh giá các báo cáo. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã tăng cường công tác giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND thị xã đã thông qua./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: HĐND thị xã Đức Phổ tổ chức kỳ họp thứ 4 Kỳ họp chuyên đề.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407