Truy cập nội dung luôn

HĐND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 18

24/05/2024 07:31    122

Sáng ngày 23/5/2024, HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gồm: Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã; đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, phường Phổ Khánh, Nguyễn Nghiêm và các đại biểu HĐND thị xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm: dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Bàu Lề, Phường Nguyễn Nghiêm; Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đối với dự án: Khu dân cư Bàu Lề, Phường Nguyễn Nghiêm và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh (phần kinh phí chưa phân bổ từ nguồn vốn thu quỹ đất).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, đây là các dự án quan trọng, có ý nghĩa đối với việc phát triển đô thị cũng như nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã vì thế, ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã đã được thông qua; Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã cũng như các vị đại biểu HĐND thị xã tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND thị xã ban hành./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ