Truy cập nội dung luôn

HĐND thị xã giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước

22/04/2022

Sáng ngày 22/4/2022, Đoàn giám sát của HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Thị Kiểu – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; đại diện lãnh đạo UBND phường Phổ Minh, đại diện lãnh đạo xã Phổ Nhơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã Đức Phổ, thời gian qua, việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được tiến hành theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan. Việc bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho các dự án chuyến tiếp theo tiến độ được phê duyệt, bố trí vốn cho các dự án khởi công mới theo đúng qui định của pháp luật. Công tác giải ngân vốn đầu tư được các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên tỷ lệ đạt khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công trình, giải ngân đạt tỷ lệ thấp do nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho thị xã vào thời điểm những tháng cuối năm.

Về kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công: 12 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư là 204.839 triệu đồng; với tổng kế hoạch vốn là 150.899 triệu đồng, đã giải ngân 120.105 triệu đồng. Trong đó, 05 dự án hoàn thành, đã quyết toán nhưng còn nợ; không có dự án nào đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán; 07 dự án đang triển khai chưa hoàn thành đã ứng vốn; không có dự án nào chưa triển khai.

Về số dự án đầu tư mới: Có 23 dự án với tổng mức đầu tư 355.725 triệu đồng, Trong đó, tổng kế hoạch vốn 137.218 triệu đồng, giải ngân là 19.292 triệu đồng.

Trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu và thành viên Đoàn giám sát, kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã cần chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; khi thực hiện dự án, cần quan tâm đến việc hưởng lợi của người dân trong vùng dự án. Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng cần tăng cường công tác khai thác các nguồn thu cũng như quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn mục tiêu do cấp trên hỗ trợ; quan tâm xử lý nợ đọng trong đầu tư công; đồng thời cần phối hợp tốt với Mặt trận các cấp và các địa phương trong quá trình thực hiện các công trình, dự án, nhất là việc lấy ý kiến của Nhân dân trong vùng ảnh hưởng công trình, dự án trước khi triển khai thực hiện./.

 

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: HĐND thị xã giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407