Truy cập nội dung luôn

Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Phổ Nhơn và xã Phổ Phong

04/04/2024 15:37    292

Sáng ngày 04/04/2024, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thị xã Đức Phổ tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 trường hợp (bà Trần Thị Sáu, xã Phổ Nhơn và bà Huỳnh Thị Hóa, xã Phổ Phong) để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ.

Công tác cưỡng chế tại hiện trường do đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo. Tham gia cưỡng chế còn có đại diện: Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư dự án cao tốc), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường), các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã Đức Phổ; lãnh đạo và các lực lượng có liên quan của xã Phổ Nhơn và xã Phổ Phong.

Tại hiện trường, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn đã đọc Quyết định và Thông báo cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Sáu thường trú tại thôn Nhơn Bích, xã Phổ Nhơn tại thửa đất số 371, tờ bản đồ số 1, xã Phổ Nhơn, diện tích đất thu hồi là 2.904 m2, loại đất ONT+BHK. 

Tại xã Phổ Phong, Chủ tịch UBND xã đã đọc Quyết định và Thông báo cưỡng chế thu đất đối với bà Huỳnh Thị Hóa thường trú tại phường Phổ Văn tại thửa đất số 846, tờ bản đồ số 3, xã Phổ Phong, diện tích đất thu hồi là 601,3 m2, loại đất BHK để thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, vận động gia đình bà Trần Thị Sáu và bà Huỳnh Thị Hóa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thị xã cũng đã tổ chức đối thoại với đại diện 02 gia đình. Tuy nhiên, gia đình bà Sáu và bà Hóa vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường.

Cụ thể, đối với trường hợp bà Trần Thị Sáu: đại diện gia đình bà yêu cầu áp dụng hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp cùng thửa đất ở và phải bồi thường đơn giá cây mía theo giá thị trường. Tuy nhiên, qua xác minh hiện trạng thửa đất hiện không có nhà ở nên không áp dụng hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của thửa đất theo Khoản 19, Điều 18 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đơn giá cây mía được áp dụng theo Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ.

Đối với trường hợp của bà Huỳnh Thị Hóa: bà yêu cầu xác định thửa đất bị thu hồi là đất ONT+BHK và áp giá bồi thường cây cối, hoa màu có trên đất. Tuy nhiên, qua xác minh, bà đang sử dụng loại đất BHK, không có đất ở ONT và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên áp giá bồi thường đất cho bà Hoá theo quy định là loại đất BHK (đất trồng cây hàng năm). Cây lâu năm bà trồng trên đất BHK (cây tre) là sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện đăng ký biến động nên không đủ điều kiện bồi thường.

Do đó, cơ quan chức năng phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại 02 thửa đất trên để bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Sau khi công bố Quyết định và Thông báo cưỡng chế thu hồi đất, đơn vị thi công đã sử dụng phương tiện cơ giới hạ cây trồng trên 02 thửa đất bị cưỡng chế, vận chuyển về điểm tập kết, thông báo gia đình bà Trần Thị Sáu và bà Huỳnh Thị Hóa đến nhận tài sản. Trường hợp gia đình bà Trần Thị Sáu và bà Huỳnh Thị Hóa không đến nhận tài sản thì chính quyền địa phương sẽ xử lý tài sản trên theo quy định của pháp luật./.

Hoài Tâm – Quốc Đạt – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ