Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023

04/08/2023 16:02    387

Trong hai ngày 03/8 và 04/8/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023 cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Lớp bồi dưỡng do các đồng chí báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Trong thời gian 02 ngày, cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ủy các xã, phường tham gia lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của 04 chuyên đề cơ bản gồm: Những vấn đề chung về công tác tuyên giáo; Những vấn đề cơ bản về nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư luận xã hội và xử lý “Tình huống có vấn đề”, “Điểm nóng” trong công tác tư tưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo; củng cố kiến thức lý luận về các lĩnh vực của Tuyên giáo cũng như cung cấp một số kiến thức mới; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác Tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, trong đợt này, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho 210 cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ