Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

28/07/2023 16:00    186

Chiều ngày 27/7/2023, Trung tâm Chính trị thị xã Đức Phổ tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023. Dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, các giảng viên tham gia giảng dạy lớp học cùng tất cả các học viên của lớp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Chính trị thị xã đã trao bằng tốt nghiệp cho 36 học viên hoàn thành lớp học. Trong đó, có 03 học viên đạt loại xuất sắc; 17 học viên đạt loại giỏi và 16 học viên đạt loại khá; khen thưởng cho 04 học viên có thành tích tốt trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của lớp học.

Được biết, tham gia lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023 có 36 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Trong thời gian một tháng, các học viên tham gia lớp học đã được tiếp thu nội dung 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam,...

Lớp học nhằm bổ sung, củng cố thêm những kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, giúp các học viên vận dụng tốt những kiến thức đã được học vào thực tế giải quyết công việc hằng ngày, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ