Truy cập nội dung luôn

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi họp đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

18/10/2023 14:18    159

Sáng ngày 17/10/2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự cuộc họp tại trụ sở UBND tỉnh có đại diện các sở, ngành, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu thị xã Đức Phổ có đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã, Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Công an thị xã, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh báo cáo kết quả chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch và văn bản chỉ đạo triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh để triển khai thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Công tác truyền thông, phổ biến, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 diễn ra từ 28/9/2023 đến ngày 02/10/2023 với nhiều nội dung, sự kiện nổi bật đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong và ngoài tỉnh. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được hoạt động ổn định, duy trì kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của các bộ ngành. Tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh được phê duyệt và rút ngắn thời gian là 973 thủ tục hành chính; thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến 97 thủ tục hành chính.

Đã ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành, ở cấp tỉnh, 99% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, cấp huyện đạt hơn 85% và cấp xã đạt gần 66%. Toàn tỉnh triển khai thử nghiệm 9 nền tảng số dùng chung; vận hành, khai thác các phần mềm quản lý, kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Toàn tỉnh cũng đã thành lập hơn 1.100 Tổ Công nghệ số cộng đồng với trên 7.500 thành viên.

Tính đến thời điểm tháng 9/2023, Quảng Ngãi là một trong 21 tỉnh, thành phố đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước; thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với thời điểm tháng 6/2023.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã thảo luận, phân tích rõ hơn về những kết quả, khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh;…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo và sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Đó là, các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là bảo đảm tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Quan tâm đầu tư trang bị thiết bị công nghệ thông tin để sẵn sàng cho triển khai các nền tảng, ứng dụng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành các dự án liên quan đến chuyển đổi số trong năm; sớm tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng./.

Minh Kỳ-Trung tâm TT-VH-TT thị xã