Truy cập nội dung luôn

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

12/01/2024 14:36    50

Chiều ngày 11/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác trong năm 2024. Đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ, trong năm 2023, Ban đại diện đã tập trung nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tăng trưởng dư nợ và nâng cao chất lượng tín dụng. Kết quả, trong năm, doanh số cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ trên 105,5 tỷ đồng với 2.294 lượt hộ vay. Ngân hàng cho vay tập trung chủ yếu các chương trình: giải quyết việc làm hơn 43,2 tỷ đồng, với 928 lượt hộ vay; hộ cận nghèo hơn 31,6 tỷ đồng, với 634 hộ vay; học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 13,3 tỷ đồng, với 211 lượt hộ vay; nước sạch &vệ sinh môi trường hơn 9,4 tỷ đồng, với 457 lượt hộ vay,… Các xã, phường có doanh số cho vay cao như Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh, Nguyễn Nghiêm...

Tổng dư nợ 15 chương trình đến ngày 31/12/2023 trên 434,3 tỷ đồng, tăng hơn 52 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 13,8%. Trong đó, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể đến 31/12/2023 là trên 434,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,99%/tổng dư nợ, tăng  hơn 52,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn thị xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ ghi nhận, biểu dương những kết quả khả quan mà thị xã Đức Phổ đã đạt được trong việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã trong năm 2023. Để làm tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Ban đại diện, các xã, phường, hội đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã cần tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ cho vay ngay từ đầu năm các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2024; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và chất lượng giao dịch tại điểm giao dịch các xã, phường; tiếp tục tuyên truyền, huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên, nâng số dư và tỷ lệ thành viên gửi tiết kiệm Tổ; tập trung phân tích, xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, phấn đấu nợ quá hạn toàn thị xã ở mức dưới 0,3% và không có xã, phường có nợ quá hạn trên 1% (trừ phường Phổ Thạnh). UBND các xã, phường tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát sinh trong năm theo quy định, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ