Truy cập nội dung luôn

Đức Phổ tổ chức lớp bồi dưỡng hát dân ca, bài chòi cho hội viên Hội bài chòi, hát hố Gò Cỏ

29/04/2022

Trong 02 ngày 27 và 28/4/2022, tại điểm du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ, Trung tâm truyền thông - Văn hoá - Thể thao thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng hát dân ca, bài chòi cho hội viên Hội bài chòi, hát hố Gò Cỏ, phường Phổ Thạnh.

Hội bài chòi, hát hố Gò Cỏ được thành lập tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) với mục đích lưu giữ và phát huy loại hình hát bài chòi, hát hố dân gian của người dân làng Gò Cỏ gắn với phát triển loại hình du lịch sinh hoạt cộng đồng.

Trong 02 ngày, các hội viên được nghệ nhân nhân dân Trịnh Công Sơn và nghệ nhân ưu tú Võ Duy Khánh giới thiệu các nội dung về nguồn gốc, sự ra đời của loại hình nghệ thuật bài chòi; phương pháp tổ chức, duy trì hoạt động của Hội, Câu lạc bộ, nhóm bài chòi dân gian; được Chủ nhiệm Câu lạc bộ âm nhạc Hữu Phước hướng dẫn thực hành hô hát bài chòi; hát các làn điệu dân ca bài chòi khu V như xàng xê, xuân nữ, cổ bản, hò quảng… Tại lớp bồi dưỡng, hội viên còn được tự cải biên, viết lời mới theo các làn điệu cơ bản của nghệ thuật bài chòi, biết cách phân nhịp, gõ nhịp và hát đúng âm điệu trong từng làn điệu, được tiếp cận cách hô các con cờ trong một hội bài chòi dân gian.

Lớp bồi dưỡng hát dân ca, bài chòi cho hội viên hội bài chòi, hát hố Gò Cỏ là hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tạo tính lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó khôi phục, phát huy giá trị của nghệ thuật dân ca Bài chòi./.

Lệ Thu - Trung tâm TT-VH-TT thị xã

Tài liệu đính kèm: TIN TÂP HUAN BAI CHOI.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407