Truy cập nội dung luôn

Đức Phổ sôi nổi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

18/08/2023 16:06    53

Thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thị xã Đức Phổ đã và đang tổ chức sôi nổi Ngày hội với đa dạng các hoạt động hưởng ứng, chào mừng, riêng Ngày hội các địa phương tổ chức trang nghiêm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Qua đó, 15/15 xã, phường trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như văn nghệ quần chúng, sinh hoạt mô hình an ninh, trật tự, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, không gian mạng, treo pano, apphich, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu cầu lông, bóng đá, nhảy dân vũ... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công an thị xã Đức Phổ cũng đã tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân tại địa bàn phường Phổ Văn để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những nhận xét, kiến nghị của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tại các Ngày hội, địa phương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và tôn vinh, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, kêu gọi Nhân dân tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự là ngày hội của Nhân dân./.

Đội xây dựng phong trào-Công an thị xã