Truy cập nội dung luôn

Đảng ủy xã Phổ Phong sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

Sáng ngày 13/7/2022, Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức Hội nghị sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Kịp thời tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Thị ủy; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của xã đảm bảo thời gian quy định; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 -2027; lãnh đạo 12/12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định theo Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách xã đạt 51,5%; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2022 vượt chỉ tiêu cấp trên giao (23/24 thanh niên). Cả hệ thống chính trị của xã và các thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, định hướng tư tưởng, thông tin cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ; tình hình tranh chấp đất đai; đơn thư khiếu nại giải quyết chưa dứt điểm. Một số đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương.

Tại Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của đảng viên. Đồng thời xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Trong đó, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, chú trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định và các hướng dẫn của cấp trên; giám sát việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam./.

Nguyễn Đẹp - Đảng ủy xã Phổ Phong

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407