Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 761/UBND V/v triển khai Công văn số 287/TTT-NV4 ngày 08/4/2022 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn việc giải quyết đơn thư liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 22-04-2022
2 727/UBND V/v xác định số lượng hộ dân, số lô và diện tích lô đất cần xây dựng tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 19-04-2022
3 709/UBND V/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 18-04-2022
4 01/KH-TTT Tuyên truyền, vận động, nắm bắt thông tin dư luận liên quan dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 04-04-2022
5 75/GM-UBND Bồi thường, GPMB đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thị xã Đức Phổ thuộc dự án Đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 01-04-2022
6 384-KL/TU về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 01-04-2022
7 805/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ tư vấn giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 31-03-2022
8 806/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ tuyên truyền, vận động, nắm bắt thông tin dư luận liên quan dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 31-03-2022
9 807/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 31-03-2022
10 784/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 29-03-2022
11 65/GM-UBND Triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 25-03-2022
12 548/UBND Về việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 25-03-2022
13 516/UBND V/v tham gia góp ý Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 22-03-2022
14 518/UBND V/v tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng đất, xây dựng, trồng trọt theo mốc giới quy hoạch Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 22-03-2022
15 478/UBND Về việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025. 17-03-2022
16 104/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 16-03-2022
17 448/UBND Về việc đăng ký điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 15-03-2022
18 56/GM-UBND Họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 11-03-2022
19 428/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 10-03-2022
20 428/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 10-03-2022
21 413/UBND V/v tham gia ý kiến về tim tuyến và công trình chính trên tuyến Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi 09-03-2022
22 372/UBND V/v phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 04-03-2022
23 352/UBND V/v cử cán bộ tham gia phối hợp trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 02-03-2022
24 38/GM-UBND V/v thông qua phương án tuyến, công trình chính trên tuyến và một số nội dung liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 21-02-2022
25 220/UBND V/v tham gia góp ý nội dung dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-02-2022
26 2937/UBND V/v thực hiện thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 20-12-2021
27 2916/UBND V/v kinh phí hoàn trả ngân sách Trung ương từ thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư phục vụ dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Tiểu dự án GPMB 02 cầu vượt đường sắt Km982+981 và Km995+590 17-12-2021
28 2725/UBND V/v lập danh sách khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công tuyến Cao tốc Quảng Ngãi - Bình Định 30-11-2021
29 1789/UBND V/v góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-08-2021
30 1360/UBND V/v thực hiện thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư phục vụ dự án đường Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi 18-06-2021
Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

15:48 16/05/2022

Chiều ngày 12/5/2022, UBND Phường Nguyễn Nghiêm phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.
Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã

16:36 28/03/2022

Sáng ngày 25/3/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi làm việc để triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ do đồng chí Vũ Minh Tâm – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, phường có đường cao tốc đi qua.

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã

16:29 14/03/2022

Sáng ngày 14/3/2022, đồng chí Võ Minh Vương - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc để triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407