Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 257/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (ngày 25/6/2024) 26-06-2024
2 119/KH-UBND V/v phát động phong trào thi đua nước rút "Đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã" 14-06-2024
3 1680/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 14-06-2024
4 1582/UBND V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn 06-06-2024
5 208/BC-UBND Nhu cầu giao đất cho các hộ dân phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 04-06-2024
6 1839/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Nhơn (phương án đất ở điều chỉnh, bổ sung đợt 10) 03-06-2024
7 131/GM-UBND Dự họp báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường,GPMBDự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 20-05-2024
8 182/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025,đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 20-05-2024
9 343/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 17-05-2024
10 178/BC-UBND Vướng mắc và tham vấn một số nội dung liên quan đến công tác bố trí, giao đất tái định cư thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoan qua địa bàn thị xã Đức Phổ 17-05-2024
11 130/GM-UBND Dự làm việc tham vấn ý kiến đối với vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ bồi thường,hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ và một số nội dung khác 17-05-2024
12 1346/UBND V/v trả lời đơn, giải thích pháp luật đối với Đơn của ông Nguyễn Nghìn, thường trú TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh thuộc Dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2024
13 1600/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Phong (điều chỉnh, bổ sung đợt 5 - lần 2)) 15-05-2024
14 123/GM-UBND Dự làm việc để thống nhất hướng giải quyết đối với vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 15-05-2024
15 318/TB-UBND Về việc điều chỉnh thời gian trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông,đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 13-05-2024
16 1221/UBND V/v tổ chức hỗ trợ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ 04-05-2024
17 147/BC-UBND Về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 04-05-2024
18 279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 24-04-2024
19 1137/UBND V/v chỉ đạo liên quan đến Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 19/4/2024 của UBND xã Phổ Phong liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam 24-04-2024
20 127/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 16/4/2024) 19-04-2024
21 94/GM-UBND Dự UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ bàn giao mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 15-04-2024
22 111/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025,đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 08-04-2024
23 930/UBND V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 160/TB-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 05-04-2024
24 1098/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thu hồi đất (thửa đất số 162) đối với bà Lê Thị Hồng Hoa, thường trú tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 02-04-2024
25 252/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông,giai đoạn 2021 -2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 01-04-2024
26 72/GM-UBND Trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 28-03-2024
27 97/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 28-03-2024
28 236/TB-UBND Về việc kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 21-03-2024
29 474/UBND V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc -Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
30 445/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ, tăng cường trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 21-02-2024
Thị xã Đức Phổ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc

Thị xã Đức Phổ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc

16:45 25/06/2024

Sáng ngày 25/6/2024, hộ ông Hồ Chí Đông ở xã Phổ Phong – hộ dân cuối cùng có nhà nằm trong hành lang tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Dự án. Cùng với các lực lượng của đơn vị thi công, lực lượng dân quân tự vệ của các xã, phường trên địa bàn thị xã cũng đã được huy động để giúp hộ gia đình tháo dỡ vật dụng, tài sản, vận chuyển về nơi tập kết.
Thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với hộ ông Hồ Chí Đông ở xã Phổ Phong

Thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với hộ ông Hồ Chí Đông ở xã Phổ Phong

16:38 19/06/2024

Sáng ngày 19/6/2024, đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thị xã chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với hộ ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng ở thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong trước khi thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua thị xã Đức Phổ.
Phường Phổ Ninh: thêm 3 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc

Phường Phổ Ninh: thêm 3 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc

16:09 18/06/2024

Để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ đảm bảo thời gian quy định, sáng ngày 18/6/2024, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức lực lượng để tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân ở phường Phổ Ninh đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho Dự án.
Đoàn công tác của Công an tỉnh làm việc với thị xã Đức Phổ về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc

Đoàn công tác của Công an tỉnh làm việc với thị xã Đức Phổ về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc

14:44 18/06/2024

Chiều ngày 17/6/2024, Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Công Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã và một số nội dung có liên quan.
Phường Phổ Ninh hỗ trợ các hộ dân dỡ dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc

Phường Phổ Ninh hỗ trợ các hộ dân dỡ dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc

15:56 17/06/2024

Ngày 17/6/2024, phường Phổ Ninh huy động lực lượng gồm dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã, tiến hành hỗ trợ 3 hộ dân là hộ bà Võ Thị Điểu, hộ ông Võ Văn Mười và hộ ông Võ Văn Chín ở tổ dân phố Lộ Bàn là 3 hộ dân (thuộc diện phải di dời) bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn thị xã tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới tại khu tái định cư Đồng Mốc phường Phổ Ninh để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phía Đông.
Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

14:58 17/06/2024

Chiều ngày 14/6/2024, đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy Đức Phổ chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu

16:33 14/06/2024

Sáng ngày 14/6/2024, đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đã có buổi đối thoại với hộ ông Nguyễn Triều và bà Lê Thanh Thúy Hằng ở tổ dân phố Lộ Bàn phường Phổ Ninh để giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
Cưỡng chế thu hồi đất 02 trường hợp tại phường Phổ Ninh

Cưỡng chế thu hồi đất 02 trường hợp tại phường Phổ Ninh

16:23 29/05/2024

Sáng ngày 29/5/2024, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thị xã Đức Phổ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp bà Trần Thị Thùy Vinh có địa chỉ thường trú tại phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và trường hợp ông Nguyễn Nghìn, thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ.
UBND thị xã Đức Phổ đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong

UBND thị xã Đức Phổ đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong

10:05 06/03/2024

Chiều ngày 05/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong. Đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì buổi đối thoại.
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn

08:27 05/03/2024

Ngày 04/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn. Đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì buổi đối thoại.