Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 138/BC-HĐND Thẩm tra các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thị xã khóa I 12-07-2022
2 137/BC-HĐND Thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã thuộc lĩnh vực nội chính, quốc phòng, an ninh trình HĐND thị xã khóa I, tại kỳ họp thứ 5 12-07-2022
3 134/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã 12-07-2022
4 135/BC-HDNĐ Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trình HDNĐ thị xã khóa I, tại kỳ họp thứ 5 12-07-2022
5 132/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo kết quả công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã 12-07-2022
6 133/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã 12-07-2022
7 136/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trình HĐND thị xã khóa I, tại kỳ họp thứ 5 12-07-2022
8 130/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 12-07-2022
9 131/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nông nghiệp đến năm 2025 12-07-2022
10 129/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tưởng niệm liệt sĩ Đức Phổ thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã 12-07-2022
11 128/BC-HĐND Thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 12-07-2022
12 126/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn cấp ngân sách thị xã 12-07-2022
13 127/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non Phổ Thạnh; Hạng mục: 04 phòng học, hệ thống PCCC và thoát nước ngoài nhà kèm theo Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã 12-07-2022
14 125/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 12-07-2022
15 124/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 12-07-2022
16 350/BC-UBMT-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thị xã 11-07-2022
17 120/BC-HĐND Đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của HĐND thị xã 04-07-2022
18 94/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã Đức Phổ về Chương trình phát triển nông nghiệp đến năm 2025 04-07-2022
19 118/TTr-HĐND Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thị xã 04-07-2022
20 117/TTr-HĐND Về việc cho ông Nguyễn Tấn Mỹ thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
21 116/BC-HĐND Kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 04-07-2022
22 115/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 04-07-2022
23 114/BC-HĐND Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 04-07-2022
24 237/BC-UBND Về các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã 01-07-2022
25 234/BC-UBND Báo cáo về việc thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua thị xã Đức Phổ đến thời điểm cuối tháng 6 và nhiệm vụ các tháng tiếp theo 30-06-2022
26 02/BC-HTND Tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
27 86/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2022
28 87/TTr-UBND Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2022
29 85/TTr-UBND Về việc thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
30 228/BC-UBND Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 28-06-2022