Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 227/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
2 736/BC-VKS Công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 24-06-2022
3 197/BC-UBND Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 15-06-2022
4 186/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 02-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407