Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 293/UBND V/v thống nhất cho viên chức thuyên chuyển công tác ra ngoài thị xã 23-02-2022
2 13975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021 24-12-2021
3 2849/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 10-12-2021
4 2216/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 04-10-2021
5 163/GM-UBND UBND thị xã tổ chức họp lấy ý kiến thành viên Ủy ban về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 17-09-2021
6 312/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 15-09-2021
7 1953/PA-UBND Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và hướng dẫn phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-08-2021
8 1932/UBND V/v đề nghị lập hồ sơ minh chứng từng tiêu chí đã đạt gửi các phòng, ban, đơn vị thị xã được phân công để thẩm định 30-08-2021
9 11533/QĐ-UBND Thành lập Ban quản lý, tổ bảo vệ, tổ phục vụ công dân cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (cơ sở 3,khu B) 30-07-2021
10 1612/UBND V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tăng Hiền 23-07-2021
11 246/BC-UBND Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 21-07-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407