Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2904/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên địa bàn thị xã 25-09-2023
2 2882/UBND V/v xem xét giải quyết kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Văn Cang 22-09-2023
3 4987/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho UBND phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Đồng Làng; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng lô B4 21-09-2023
4 4802/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông (bà): Mai Thị Nhị 15-09-2023
5 2800/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) và cầu Thạnh Đức 15-09-2023
6 2799/UBND Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thị xã Đức Phổ 15-09-2023
7 2777/UBND V/v đề nghị cho phép sử dụng các lô đất còn lại tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Đức Phổ để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ Cầu Bàu đến Sông Rớ), thị xã Đức Phổ 14-09-2023
8 2732/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 2023 12-09-2023
9 1050/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 12-09-2023
10 366/BC-UBND Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 08-09-2023
11 2702/UBND Về việc phê duyệt dự toán kinh phí mở lớp bồi dưỡng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Đức Phổ 08-09-2023
12 365/BC-UBND Thông tin về nhu cầu cátlàm vật liệu xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2023 và dự kiến nhu cầu sử dụng trong 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 08-09-2023
13 1044/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian họp lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo Khảo sát lập danh mục các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 2025, định hướng đến năm 2030 07-09-2023
14 4689/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Cường 06-09-2023
15 4681/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân: Phạm Văn Lợi 06-09-2023
16 4676/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Võ Thị Hồng 06-09-2023
17 358/BC-UBND Phục vụ công tác thanh tra 31-08-2023
18 4636/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông Lê Duy Thanh và bà Nguyễn Thị Điệp, thường trú tại phường Phổ Ninh, để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 31-08-2023
19 4637/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Cư, thường trú tại phường Phổ Ninh, để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 31-08-2023
20 4630/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ bà Trần Thị Sáu, thường trú tại xã Phổ Nhơn, để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 31-08-2023
21 2665/UBND V/v rà soát, kiểm kê, phân loại tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên chưa đăng ký trên địa bàn thị xã 31-08-2023
22 2660/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 của Phòng Y tế thị xã (đợt 1) 31-08-2023
23 2664/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024 31-08-2023
24 2586/UBND-VP V/v làm bãi chứa đất tạm thời phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 25-08-2023
25 4483/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Phạm Nghĩa 25-08-2023
26 2567/UBND V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Kim Cúc 24-08-2023
27 2557/UBND V/v xem xét giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Lệ Thanh 24-08-2023
28 4453/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Triều, thường trú tại phường Phổ Ninh, để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 24-08-2023
29 4467/QĐ-UBND V/v thuyên chuyển đơn vị công tác đối với bà Đoàn Thị Mỹ Lệ 24-08-2023
30 4392/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Tấn Sâm và bà Phạm Thị Thùy Dung, thường trú tại TDP 3, phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 23-08-2023